درباره ما

ما در آکادمی همای قرار نیست به شما بگیم فقط بشین درس بخون ، قراره مهارت درس خوندن رو بهت آموزش بدیم یعنی یادبگیری هوشمندانه درس بخونی یعنی یادبگیری ساعت مطالعه زیاد مهم نیست مطالعه باید مفید باشه در نهایت رسالت ما در در اکادمی همای یعنی مهارت مشاورین ارشد در ایجاد مهارت کنکور در تو